Monday, 26 September 2011

Runsing, tak tahu nak buat blog...

Jom, saya boleh bantu. Untuk maklumat lanjut, boleh klim pada gambar di bawah.
Hanya sekadar membantu...
Selamat mencuba...

Sunday, 18 September 2011

KRT 3013 - TEKNOLOGI MAKLUMAT

Tajuk Tugasan 1C: Pembangunan Blog.
Tarikh Akhir: 12 Desember 2011

Tugasan dilakukan secara individu. Setiap pelajar dikehendaki membina blog Pengajaran dan Pembelajaran bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan mata pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua tugasan wajib menggunakan platform Blogger.

student UPSI: D20102041503