3. Bahan rujukan tambahan untuk pecahan.

1. Bagaimana hendak memahmai konsep Pecahan Setara (Equivalent Fractions)?
Sila lihat video di bawah.


Video 1: Penerangan 1


Sila catat maklumat penting semasa melihat video ini.

 
Video 2: Penerangan 2


Sila catat maklumat penting semasa melihat video ini.

 Video 3: Konsep Pecahan Wajar Sila catat maklumat penting semasa melihat video ini.

Video 4: Konsep Pecahan 1

 


 Sila catat maklumat penting semasa melihat video ini.


Video 5: Konsep Pecahan 2


 Sila catat maklumat penting semasa melihat video ini.

There was an error in this gadget